CHRISTINE VANDEMOORTELE

Corps en situation précaire (bodies in a precarious situation)

1986
Polystirol Glue Cement Paint

Vereniging voor het Museum van Hedendaagse Kunst,
Ghent, Belgium

< >